Transparant weergegeven bedrijfsprocessen!

Piactor uitlegregel

Met de traditionele methodes van procesmodellering kunnen specialisten goed uit de voeten. Maar voor in het proces betrokken medewerkers zijn de schema’s vaak lastig leesbaar. Daarom is de unieke Piactor®-methode ontwikkeld. De Piactor®-methode breekt met de traditionele (verouderde) regels voor schematechnieken.
Lees verder
Binnen 5 minuten onder de knie: met onze Piactor®-methode ontwerpt u snel en eenvoudig aansprekende processchema’s, waarmee de medewerkers binnen 5 minuten daadwerkelijk uit de voeten kunnen. Lezen, begrijpen en correct interpreteren. De methode kan voor meerdere doeleinden worden toegepast.
Lees verder

 

Geschikt voor elk type managementsysteem: u creëert met onze Piactor®-applicatie het ideale digitale beheerssysteem. Wanneer uw bedrijfsprocessen zijn gemodelleerd met de Piactor®-methode, heeft u een uitstekende basis gelegd voor procesanalyses en –optimalisaties op elk niveau.
Lees verder
Grafisch oogt een Piactor®-schema gelikt: ook dát houdt het aantrekkelijk en overzichtelijk voor medewerkers. Met onze specifiek voor Piactor® ontwikkelde software is het aanmaken van schema’s simpel, snel en goedkoop: er is geen aparte grafische software meer nodig.
Lees verder

 

Al uw bedrijfsprocessen overzichtelijk gemodelleerd met de Piactor®-methode. Met input, activiteit, output, resultaat en de verantwoordelijke per deelproces in kaart, is ieder detail van elk werkproces paraat. Procesgericht en ISO (9001, 14001, etc.) conform. Een uitstekende en door certificerende instanties gewaardeerde basis. Dit bereikt u ermee

Zie voor meer gedetailleerde informatie over onze Piactor®-software www.kwaliteitsysteem.nl.
Wilt u een voorbeeld zien van een volledig ingericht kwaliteitsysteem met in totaal 26 uitgewerkte procedures? Klik dan hier naar www.kwaliteitsysteem-demo.nl 

Hieronder een voorbeeld van een Piactor®-schema aangemaakt in Microsoft Visio. U kunt i.p.v. Microsoft Visio echter ook gebruik maken van de speciaal voor de Piactor®-methode ontwikkelde applicatie in WordPress. Met deze specifieke software is het aanmaken van schema’s simpel, snel en goedkoop: er is geen grafische software meer nodig. Hyperlinks naar interne pagina’s, afbeeldingen, office documenten, websites en het openen van email zijn hierbij mogelijk.

Offertes