Uw werkprocessen transparant weergegeven!

Piactor uitlegregel

De Piactor®-methodiek is in de praktijk ontwikkeld en in de loop der jaren steeds verder geoptimaliseerd. Zo is deze methode uitgegroeid tot een uiterst gebruiksvriendelijke methode om al uw werkprocessen vorm te geven, te modelleren dus. Snel aan te leren.

Voor de gebruikers volstaat een korte uitleg van 5 minuten om de schema’s (de procesmodellen) te kunnen lezen, begrijpen en interpreteren. Dat juiste interpreteren toont zich bijvoorbeeld dat men vaak na bestudering van een processchema met inhoudelijk commentaar bij u terug komt. En daar gaat het toch om, dat de betrokken medewerkers dat schema begrijpen en herkennen als weerslag van hun werkproces.

Ook grafisch ziet een Piactor®-schema er gelikt uit. Zie het onderstaande voorbeeld zoals aangemaakt in MS Visio. Best belangrijk dat een schema er goed uit ziet, want zo stoot dit de medewerker niet gelijk af!
Hyperlinks zijn mogelijk naar interne pagina’s, afbeeldingen, office documenten, websites en email laten openen.
Zie onder ‘het kopje `Voorbeelden` meer uitgewerkte processchema’s.

Behalve het aanmaken van processchema’s met behulp van Microsoft Visio, kunt u ook gebruik maken van de speciaal voor de Piactor®-methode ontwikkelde applicatie in de open source software WordPress. Daarin is het super eenvoudig om een schema aan te maken, vooral als u er meerdere wilt aanmaken en voor elke functie steeds dezelfde kleur wilt gebruiken.
Zie voor onze Piactor®-software www.kwaliteitsysteem.nl.

In vaktijdschriften zijn er na het destijds op de markt brengen van de methode drie artikelen over de Piactor®-methode gepubliceerd. Zie onder www.prolity.nl (onder downloads)

Wilt u een presentatie over de Piactor®-benadering in een Prezi zien: http://prezi.com/5xfc0_icdczw/piactor-methode/
Offertes